lørdag, februar 03, 2007

Nedlasting av store filer og BitTorrent


Smak på ordet: Bit to rent. Det handler om å utnytte båndbredden maksimalt og å dele båndbredde med andre. Jeg leser at BBC har inngått avtale med programvareselskapet Azarus om distribusjon på internett ved hjelp av P2P-nettverk eller såkalt fildeling. - All ære til BBC.
Resume.se melder at unge laster ned et tv-program hver dag.
Men det er ikke bare tvprogram som lastes ned. Det er en tankevekker for de som produserer innhold på tv at det meste av det som lastes ned er programvare og spill. Disse nedlastingene, er en direkte konkurrent om ungdommens tid og belaster dessuten nettet for båndbredde som TV/videoinnhold kunne ha erobret. En skal være glad som TV-produsent så lenge ungdommen ser tv innhold. Alternativet er jo at tv-produsentene ikke har et ungt publikum. Og ungdommen ser ut til å bli stadig eldre i forhold til seervaner. Jeg f. eks er nå 52 år og bruker betydelig mere tid ved Pcen enn ved TVen. Det er en tankevekker spesielt med tanke på at jeg hever lønn hos landets største TV distrubutør.
TV og film er forbundet med kvalitetsproduksjon. Teknisk kvalitet skal etter hvert være High Density (HD) og det kommer nå med full tyngde på PC, nedlastet. Dermed er det også nedlastet stoff som erobrer de store nye flatskjermene, og altså sofakrokene. Bill Gates prediker fjernsynets død allerede om 5år...., bare nevner det
Det er fildelingssystemet BitTorrent som altså har gjort dette mulig. Les om systemet på http://no.wikipedia.org/wiki/Bittorrent . Bittorrent gjør det mulig for mange brukere å laste ned samme filer uten at det går tregere for andre. Dette oppnåes ved å tvinge alle som laster ned filer å samtidig tillate opplasting av deler av filene. Hvert medlem bidrari til en «sverm» som distribuerer innholdet.
Hvordan gjøres dette i praksis. Du må ha et progam, en bitTorrent Client, i pcen. Her er en drøss. Se http://www.slyck.com/bt.php?page=2 Så er det å lete etter torrenter. Den mest populære i Norden er http://thepiratebay.org/
Her er en liste over de 25 mest bruket http://home.quicknet.nl/qn/prive/romeria/top25.htm
Se opp for reklame av den typen som du finner i mannfolkbladene. Det er vel sånn at at denne fildelingen er forbundet med ulovlig nedlasting. Det er synd da det ødelegger for seriøse Tv stasjoner som med fordel kunne markedført seg på disse sidene.
To verktøy som er mye brukt når en laster ned via BitTorrent er Daemon tool eller Alcohol 120% Deisse verktøyene simulerer en DVD eller CD spiller i PCen. Da kan en brenne image eller rett og slett lure maskinen til å tro at programvaren som er lastet ned finnes på en DVD.

1 kommentar:

Bloggerguy sa...

Min kollega Eirik skriver som kommentar
1
Bittorent er bra for å utnytte kapasiteten på nettet. Så vidt jeg skjønner er det likevel sånn at bittorent ikke løser de grunnleggende problemene
som er knytta til forskjellen mellom broadcast og nettdistribusjon. Det er f.eks slik at det bare er 5% av nettbrukerne som laster ned video. Samtidig
utgjør de mer enn 50% av trafikken på nett. Hvis de 95% andre nettbrukerne tar i bruk video på samme måte er det (visstnok) utenkelig at nettet
skal kunne bære den trafikken både nå og i framtida.

2.
Du kan også si at bittorent egentlig bryter med nettnøytraliteten. Systemet gir mer av nettets kapasitet til noen få. Jeg har ikke full oversikt over hvordan
dette fungerer, men når f.eks Azarus blir interessant som avtalepartner for BBC så ligger det visstnok investeringer i et nett av noder til grunn for Azarus.
Det viser at det er mulig å kjøpe seg forkjørsrett på nettet, altså bryte nettnøytraliteten. Det er ei utvikling som vil true nettutviklingen slik vi kjenner den til nå.

3.
Jeg er skeptisk til en del av programsettingen vi ser på nettet fordi den tilsynelatende ikke tar hensyn til / ikke har skjønt den grunnleggende forskjellen på
broadcast og broadcatch.
NRKs nettspiller har f.eks såkalte pipes for direktestreaming av viktige begivenheter. Slike må i det minste brukes med vett. Legger man ut store
publikumsattraksjoner der vil det hele bryte sammen (slik jeg forstår dette). At DR legger ut sine samtidige tv-kanaler i stream på nettet ser for meg
helt misforstått ut. Bjarne Andre er på torget nå og peker på suksessen med å legge ut neste Hunter-episode på nettet direkte i forlengelsen av at
den foregående er kringkastet. Det må være å be om trøbbel. Hvilket det også ble. 53.000 forsøk på å se episoden. Hvor stor er suksessen hvis
52.000 måtte gi opp? Det er altså en suksessfull måte å peike på det store potensialet som ligger i nettet og slik få fart på utviklinga, men det er
kanskje ikke slik vi skal bruke nettet? Her må vi lære etter hvert.

4.
Hvis du går inn på http://www.theagencyblog.com/the_agency_blog/2007/02/dallas_open_sou.html
så finner du i artikkelen linken http://weblog.infoworld.com/udell/gems/umlaut.html som er et eksempel på screencasting som metode.

-eirik-