lørdag, mars 29, 2008

Bambuser gir oss live broadcast

Her er en løsning fra et svensk lite firma.. Et program som tilsynelatende har eksistert siden august 2007.
NRK Urørt har allerede benyttet det på sitt turneprosjekt.
Slik virker det:
Jeg registrerer meg og får min egen "kanal", i mitt tilfelle "bloggerguy". Så laster jeg ned et lite program som jeg installerer på mobilen. Dette kobler kameraet mitt opp mot serveren via WiFi eller 3g/Edge, og jeg kan streame videoen direkte. Mine venner kan abonere via RSS på kanalen. Videoen blir i ettertid lagret som videoer som kan "embeddes" inn i en artikkel. Sjekk min her. Geotagging kan gjøres automatisk via en annen applikasjon, men dette får jeg komme tilbake til. Webkamera på datamaskin kan også brukes for streaming.
De etiske problemstillingene med å legge ut hva som helst direkte er åpenbare. Det ligger videoer på Bambuser fra fester og konserter. Dette er sikkert problematisk, men værre kan det bli.

Ingen kommentarer: