lørdag, april 26, 2008

VJ konferanse i Fredrikstad
I går rett på første taler, Mark Norman, og prøver å stille ham et par spørsmål med mobilen min. Han reagerer på telefonen og vil helst bare se hva jeg tar opp. Det hele blir mest tøv.
I foredraget sitt har han noen konkrete råd:
-Ha alltid med deg passet på jobb. Plutselig blir du bedt om å reise.
Hva skal du ta med deg?. Hva kan du få med deg? Ordentlig stativ?, Nei, sjelden eller aldri. -Det du greier å bære med deg i en håndvenning er utslagsgivende. Du trenger noen private saker, ikke mye. T-skjorter får du kjøpt overalt. Jeg legger bare tøyet i kamerabaggen. Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir borte.
Nå viser Mark en video fra et oppdrag nær Bagdad.
BBC ble invitert til å reise med britiske militære tropper til Irak, og videoen viser en situasjon hvor den militære troppen Mark følger, er under angrep. Mark ligger under et bord. Han gir kameraet sitt til en soldat og gjør en "RIB", Mark refererer altså det som skjer der og da.
-Hva er det som er mest farlig i krigssoner? Mark svarer selv: -Det er uten tvil trafikken. Vi har lett for å undervurdere det at omgivelsene er stressa og det går ut over trafikkbildet og folks evne til å ferdes normalt. Videre er sjåførene og kjøretøyene kritiske punkt. Sørg for flinke sjåfører. Det neste er at du gjerne kan få noen til å passe ryggen din. Husk dessuten nok vann. Selv om det kan være tungt å bære vannet, blir du slapp av for lite væske.

Ingen kommentarer: