torsdag, mars 19, 2009

Opplæring i VJ, DV og redigering .

Kristian Fredriksen er den mest profilerte danske videojournalisten. Han har nå kommet med en oppdatering av boken "Alene med et kamera". Om du ikke kjøper boken kan du her lese hovedlinjer av innholdet, men også se ikke mindre enn 80 videoeksempler. Kristian er kjendt for sin metode i nyhetsformatet. Den går ut på å vite hva du trenger og ikke skyte mer enn det du faktisk trenger. Hans dramaturgimodell kortfatter han i bokstavene PKP, presentasjon, konsekvens og prespektiv. Disse tre3 punktene utgjør nyhetssaken. Innenfor hver av bokstavene kan du få plass til et par, tre korte svar. Du bør ha levende situasjoner innenfor hver av dem, og derfor er såkalte dybdeintervju uaktuelt. Kristian refererer til noe han kaller Synk and Move nettopp for å oppnå dette. Jeg har lest første boka, og hiver meg nå over oppdateringen. Jeg må bare få kjøpt den først. Update er det danske svaret på IJ, eller Norsk Institutt for Journalistikk.

Ingen kommentarer: