lørdag, desember 04, 2010

Learning 2.0

Hva er det?

Er det «learning by doing» eller virtuell læring? Er det hva Web 2.0 betyr for læring, eller rett og slett e-læring?

På konferanse Online EDUCA Berlin 2010 har det vært fokus på folks måte å tilegne kunnskap på. «It´s all about learning»

Mange her tror på sosiale medier som kunnskapsformidler.

Vi lærer ikke som før. Da gikk barna på skolen og fikk vite hva som stod i boka. Nå skalelevene være forberedt før møtet med læreren, om han i hele tatt finnes. Læreren kan fortsatt finnes i et klasserom men kanskje er han like godt i den virtuelle verden. Lærerens rolle blir å være tilrettelegger.

Jeg hører «innholdsdrevet læring er dødt», «prosessbasert læring» gjelder.

Vi er her på konferansen som representanter for den interne opplæringen i NRK, NRK Kompetanse. Vi er allerede i gang med kurs på Internett men har mye å lære av folk som har feilet før oss, eller har hatt suksesser. Hvis jeg har tolket signalene rett, så blir utfordringen for oss først å definere hvor vi skal flytte folk, og deretter tilrettelegge.

Kunnskap som menneskeheten har ervervet seg så langt, finnes på nett. Med sosial læring og ferdigheter er det kanskje ikke anderledes. Jeg hører på konferansen at halvparten av barn i Europa mener at det er lettere å være seg selv, på nett, enn i virkeligheten.

YouTube er ikke bare hjemmevideoer og reklame. Det er en enorm kunnskapsbase. De siste gangene jeg har reparert bilen min, har jeg gjort det med støtte fra nettopp videoer på YouTube. Wikipedia er mer å stole på enn leksikon fordi de modereres kontinuerlig, hevdes det. Jeg må selvsagt nevne Google som kilde for læring, men hører en foreleser si at Google har han helt sluttet med. Silingen er for tilfeldig. Han bruker Twitter til søk innen sitt eget definerte felt og folk er ofte der «on line» til å hjelpe. Samme mann sier at du må minst ha 1000 følgere å samkvitre med før dette blir effektivt.

Det er klart at det trengs kunnskap om verktøyene man trenger for å innhente ny kunnskap, men der kommer vi altså inn som tilretteleggere. Utfordringen er da å få folk til å innse at dette er den nye veien å lære, uten hvite papirer, uten klasserom og uten den tradisjonelle læreren. Ingen liten utfordring det.

Videoer fra konferansen kan du finne her http://www.online-educa.com/audio-video

Blogg om e-læring i NRK: http://nrk-elaering.blogspot.comIngen kommentarer: