lørdag, april 26, 2008

Videos betydning på nett.

"Content is king" Hvor ble det av prøvebildet? Folk vil ha bevegelig innhold :)Youtube går til himmel. Video på telefon og andre enheter gir videomulighet til folket. Dette er et slags bakteppe. James Thornett fra BBC har studert hva slags videoer som fungerer på nett.
BBC har nå kjørt en brukerundersøkelse om hva folk vil ha av videoer på nett. De har satt opp en del sider med video innenfor forskjellige relevante sjangere. brukerne sier at størrelsen er stort sett stor nok... ref: Utube videoen. Få (opp til 40 %) ser mye på videoene som er på prøvesidene. De har ikke greid å måle hvor ofte folk ser hele videoen. Men konklusjonen er klar, BBC må satse på å ha video "embeddet" i sidene sine. De prøvde videre ut effekten av å la folk lenke videoen videre og det gjorde de. Det gav en peak av treff på BBC´s sider en ukes tid senere fordi det tar tid før folk oppdager verdien i oppslaget.
Her er noen resultater av deres undersøkelser.
Vi får videre se hvordan Videoer fra brukere, og journalister er brukt lokalt med geotagging, dvs. med geografisk referanse. Videoer om vær, flom ol. er populære.
James viser til BBC iPlayer

3 kommentarer:

eirik jacobsen sa...

Interessant at BBC kommer opp med disse resultatene ut fra egne undersøkelser. Video brukt på denne måten som delelementer i framstillinga betyr vel korte, dokumentære klipp? Betyr det at fortellinger av typen 1'40'' til flytkanalen ikke er liv laga i nettsammenheng? Sa Thornett noe om slike spørsmål?

Helene sa...

Jeg lurer også på måten vi i stor grad legger video laget for tv-sendinga i nettsaker. Uten at de blir redigert om for nett.

Disse har gjerne NYDI-skolens oppbygging, som jo er bra for tv.

Men på nett fører det relativt ofte til at man må se leeenge før man kommer til poenget.

Er det noen tanker om behovet for kompetanse og ressurser til spesiell redigering for video til nett? (Da tenker jeg rene nyhetsinnslag, ikke programmer/doku)

Vi har jo noen tanker om hva vi tror folk vil ha, men vet lite om det stemmer med virkeligheten annet enn det vi kan lese ut fra klikkstatistikker og avspillingstid.

Bloggerguy sa...

Jeg er enig i at dette er utydelig i fremstillingen på slidesene. Ja, folk vil ha fortalt historien ordentlig, og ja, det er sensasjoner eller action som skaper klikk. Nettet er og bør vel få være litt av hvert. Selv hendelsesnyhetene kan være begge deler. Jeg tror på en slags dramaturgi også på nett, men har du en eksplosjon, så selger det godt med fallende viktighet.Eller hva?