lørdag, april 26, 2008

Fredriksens metode


Det er likegyldende hva de sier, bare de passer inn i historien :) Dette med VJ er lett. PKP; Premiss, Konsekvens og Perspektiv. Synkene driver prosessen, Hva har vi bruk for i modellen? Første synk skal plant/peke mot det som skjer, den journalistiske substans. Den siste synk skal se tilbake som en vurdering eller analyse, eller fremover. Konsekvensen, midtpartiet, i saken handler om hendelsen, eller sakskomplekset. Den inneholder en konflikt som behandles, eller som Kristian sier det "Konsekvensen av Premisset"
Ta begynnelsen: Metoden om anslag kan bli en tvangstrøye. Noen ganger tvinger det oss til å forlate kronologi. Men bruk gjerne tre setninger, Første "knagger" en relevant siuasjon,Du jakter under opptak etter en slik. Andre tja...si det, og tredje er selve premisset. Deretter kommer en synk som bekrefter problemstilling. Alle synker skal referere til en scene. Klippemessig trenger jeg et stort bilde så et nært bilde og så kommer det en "soundbite".

Ingen kommentarer: