onsdag, desember 01, 2010

Afrika tar initiativ til kunnskapsdeling

Jeg traff på to hyggelige afrikanere under e-læringskonferansen OEB2010. De ønsker å bygge et globalt nettverk for kunnskapsdeling på universitetsnivå. I dag representer de 12 universitet lokalisert i 10 afrikanske land. De har så langt 219 kurs i vitenskapelige temaer tilrettelagt på fransk, portugisisk og engelsk . Så langt har de hatt 40.000 studenter.
Det koster ingen ting å følge kursene, men om deltakerne vil ha samspill med en lærer må de betale en liten avgift. Om de ikke har råd, kan de søke om stipend. Det finnes egne studier tilrettelagt for lærere for å dyktiggjøre dem i e-læring. De er her i Berlin for å skaffe sponsorer, men det handler ikke først og fremst om penger sier Decian Ottaro (se videoen). De vil bygge nettverk, tenke stort altså. For min egen del tenker jeg at mine kurs, når jeg kommer i gang med dem, kan jeg godt dele, og gjerne med ... Afrika. Språklige barrierer er det mange som søker å løse her på konferansen.

Ingen kommentarer: