søndag, februar 10, 2013

Studiereise til Cuba

I januar reiste jeg og kollega Veslemøy Hvidsteen til Cuba for å sjekke ut iPhone (only) som journalistisk verktøy. Her først er konklusjonen. Så følger rapporten som vi leverte til Institutt for Journalistikk.
Jeg jobber med å lage en egen blogg fra turen her og ellers  finnes det  masse  bilder  under Instagramnavnet Bloggerguy.
Smarttelefonen, i vårt tilfelle iPhone, gir enkel tilgang til miljøer. Men på Cuba hadde vi sjelden problemer med å få tatt bilde med speilrefleks heller. Der var like ekskusivt / oppsiktsvekkende med smart-telefon som stort kamera. Bildekvaliteten kan være særdeles god, men går klart ned i lite lys.Bildene holder i alle fall til bruk på webben.Vi har sammenlignet med speilrefleks-kamera og det holder lenger  i lite  lys. Utløser på kabel til hodelelefonerer på iPhonen, er til stor hjelp. Folk vil gjerne se bildet og den gode skjermen på telefonen fungerer fint for framvisning. Telefonen skaper kontakt  der vi mangler språk. Vi kan ikke spansk.
Målsetningen
Vi skulle i dette prosjektet beskrive bruk av iPhone og iPad som journalistisk verktøy.  Vi skulle bestrebe oss på å lage historier som illustrerer det vi beskriver av fordeler og ulemper i forhold til tradisjonelle arbeidsmetoder og verktøy.
Videre var målsetningen å ta opp og rafinere stills-fotografering for oss begge. Verktøyet er iPhoneog iPad for skriving og eventuelt fotoredigering.
Bakgrunnen er at vi ser at terskelen for historiefortellig er blitt  lavere knyttet til ny teknologi. Telefonene er raskt blitt mye bedre på multimedia. Er det mulig for journalister å reise bare med  iPhone eller tilsvarende smart-telefoner. Hva betyr dette for kringkastere og andre nyhetsformidlere? Hva betyr dette for historiene?
Vi har i dette prosjektet også hatt med et speilreflekskamera Nikon 3200, for å kunne sammenligne kvalitet og tilgjengelighet til miljøene vi oppsøkte.
Hensikten var altså å prøve å kommer tettere på folk og miljøer med denne type opptaker / verktøy.Vi ønsket å finne ut av om dette bidrar altså til annerledes historier og kanskje bedre journalistikk.Men det utfordrer oss også på presseetiske spørsmål. Hva gjør dette med med utsatte grupper ogenkeltmennesker?
Blogging underveis, slik vi hadde antydet i søknaden, var ikke mulig da vi bodde privat og internettikke var tilgjengelig. 3g finnes ikke på Cuba.
Vi mener NRK er tjent med å øke kompetansen på stills fotografering.
Det er åpenbart at de bærbare enhetene kommer til å bety mye for bransjen vår.
Vi ønsker å være i forkant av denne utviklingen.
Aktualisering:
Smarttelefonenenes kvaliteter og funksjonaliket har i en periode nærmest parkert salget av “point andshoot”, konsumentkamera. Også bruk av speilreflekskamera er rammet. Dette har vi ikke forsket på, men vi ser av statestikken på Flicker at iPhone 4 , 4S  og 5 er ledende på opplasting. Årsaken er funksjonnalitet og tilgjengelighet. Kamera er alltid med oss. Automatitikken er god og ikke minstfinnes det publisering direkte fra der bildene blir tatt. Det siste året har kompaktkameraene tatt etter og funnet løsninger med direkte levering til en eller annen “sky”, og viktigere Facebook og Youtube,for video. I høst har den store interessen for Instagram vist hvilken kraft det er i bildespredning.
iPhone som journalistisk verktøy:
I 2012  hadde NRK en stor satsning på iPhone som verktøy. Kompetanseavdelingen holdt ikke mindre enn 17 dagskurs i temaet. Hovedvekt var opptak og direktelevering til radio, men også stills og opptak av video fra hendelser til nett og TV.
Apple og etter hvert de andre leverandørene,  har laget et godt økosystem gjennom sine nettbutikker for software, eller apper, som det  kalles. Det finnes hundrevis av gode aktuelle apper for journalistisk arbeide. Når det gjelder fotografering, kommer en langt ved bruk av standard kamera-appen. Verktøy for levering fra felt drøftes ikke i denne rapporten, da vi ikke kom borti internett på vår reise på Cuba. Vi har derfor heller ikke brukt iPhone eller iPad til bearbeiding i noen særlig grad på turen.
iPad på en slik tur er allikevel et flott og viktig verktøy. Den har blitt brukt som kart/ GPS, notisblokk og skriveverktøy for historiene.
Resultater i kortform:
Vi har vært på reise i 14 dager.
Vi har tatt ca 2000 bilder hver.
Vi har kjørt ca. 215 mil og vi har tatt opp ca. 25 haikere
Vi har skrevet historier underveis og fortsetter det arbeidet nå.
Vi har lagt vekt på å oppsøke forskjellige lag av folket og har derfor bodd privat i “Casa Particulare”. Vi har oppsøkt mange kirker og kirkesamfunn, musikk og dansemiljø, sett på orkanens Sandysherjinger og sett spesielt på hvordan folk får tildelt sin kvote av  daligvarer i revolusjonens Cuba. Vi har lagt vekt på å få tillatelser for å ta  bilder. “Sneaky” kamera er brukt bare leilighetsvis. Ved å snike til seg bilder, må bilden bare brukes som anonyme illustrasjoner og da kommer vi ikke til historiene til den enkelte.
Ingen av oss snakker spansk, så det var en utfordring. Kan bildene vi tar være en døråpner  for å komme inn i miljøene / historiene? Historiene vi har skrevet er derfor til en viss grad oppdiktet, altså ikke nødvendigvis helt sanne.
Reiserute:
4-6/1     Oslo –Varadero
6-8/1     Camaguay
8-10/1   Santiago De Cuba
10/1      Camaguay på nytt
11-13/1 Trinidad
13-18/1 Havana
18/1        Varadero-Oslo
Vi leide bil i hele perioden.
I Varadero tok vi bilder av turistområder, men også en rekke bilder i bo-områdene for de  som betjener turistene.
Turismen har ikke bare gjort godt. Vi finner prostitusjon og alkoholisme blant folk.
Hovedhensikten i Camaguay er å møte en fattig familie som lever under uverdige forhold i utkanten av byen. Det lukter kloakk og taket lekker hos familien. Sønnen i familien er nå gift  i Norge.
Bildet viser hvor et multiplum av bilder er tatt. Dette er metadata fra iPhonens GPS .
Hovedhensikten I Santiago er å oppsøke herjingene etter orkanen Sandy som blåste bort 15000 husog skadet ti ganger så mange. Vi traff berørte.
Vi så også på det religiøse livet blant folk ved å oppsøke diverse religiøse kirker og organisasjoner.Vi filmet og tok bilder på en danseskole for ungdom.
I Santiago feiret de 60 årsjubileum for Fidels Kastros innsats i revolusjonen. Vi tok bilder av et demonstrasjonstog som gikk fra Santiago til Havana. Det er 86 mil.
På veiene mellom byene fikk vi nærkontakt med folk på landsbygda, gårder og jordbruk på Cuba idag.
Trinidad står på UNESCO sin  liste over verneverdige byer. Vi konsentrerte oss om vanlige folks liv og levned. Vi tok blant annet bilder på barneskole og en nedlagt  kirke.
Havana er storbyen med 2 millioner innbyggere. Her fant vi de største klasseskillene. Bilder dokumenterer livet til fattige mennesker som bor i hus som skal repareres med støtte fra  UNESCO. Husene står i dag som forfalne og livsfarlige skjelett.
Det er lett å jobbe med iPhonen. Vi peker mot noen og spør om vi kan ta bilde.Ansiktsgjennkjenning finnes på 4S- og 5- telefonen. Grønn firkant. Klikket gjør vi på hodetelefonens lednings + (volum)-knapp. Noen ganger må vi dvele litt før vi klikker. Kamera trengert litt tid for å fokusere
Deretter viser vi gjerne fram bildet og de smiler. Ofte inviterer de oss inn. Det er ingen sjenanse å spore når de viser dålige og uverdige boforhold.
Hvis det er bilde av en ting, vil jeg kunne bestemme eksponering og focus ved å trykke på objektet med fingeren… hvit firkant dukker opp.
Alikevel ser vi stadig at kamera må stå i ro. Alt blir ikke skarpt. Bevegelse av objektet øker faren for uskarpe bilder. VM som også jobber med speilrefleks har større sjangse for å få skarpe bilder i første klikk. Men hun har ikke fordelen med å kunne skyte i vinkel.Med iPhone kan vi stikke kameraet innenfor vindusgitter og rundt hjørner, om nå det er et poeng. Om jeg trenger å begge hender på kamera og display, kan jeg i enkelte tilfeller velge å ha utløser mellom tennene. Utløser, og for så vidt andre funksjoner på skjermen, trenger en viss presisjon slik at ikke instillingene samtidig forandres eller frontkamera plutselig velges.
Motlysfotografering, det vil si at sola treffer linsa, må ungås på iPhone. Å bruke en hand for å skjerme lyset fungerer dårlig grunnet den vide linsa. Zoomen på iPhone er digitalog ikke til særlig hjelp. Vi oppnår det samme i bearbeiding.
I lite lys må iPhonen stå helt rolig, og det blir forsterkningsstøy. iPhone har 8 megapixler, men de er ikke store nok, og det går ut over lysfølsomheten.
Der bildene trenger at vi fokuserer ett sted og eksponerer et annet, f. eks. vedmotlysfotografering,  bruker vi appen Camera+
Videre bruker vi gjerne kamera-appens HDR funksjon. Den tar raskt 2 bilder og lager to kopier av bildet. Første bilde er ubearbeidet, og nummer to er de to bildene prosessert sammen. Her tas det hensyn til høylys og lavlys. Dette fungerer bra når motivet står  rolig. Minne i kamera fylles naturligvis raskere opp, men det er ikke noe problem på denne turen. Og videre tar det  litt lenger tid før vi er klar for et nytt skudd.

Ingen kommentarer: