fredag, mai 14, 2010

Filming for "dummies"

Noen ganger må en nyhetsjournalist reise alene uten fotograf og om journalisten ikke har trening bør de alikevel kunne ta med et kamera. Jeg tenker at ett bilde er bedre enn ingen bilder... Derfor har jeg eg laget en liste med tips for nybegynnere. Den tar utgangspunkt i at mye kan gjøres med automatiske funksjoner. Men når det kommer til intervjuet, om det er aktuelt.., så må vi "skjerpe" oss.
Sett kamera i automatikk hvis du ikke har kontroll med manuelle funksjoner.
• Ha kamera zoomet helt ut /videst mulige bilder. Beveg deg for å komme inn på objekter.
• Hold kamera rolig og ta bilder som er lange nok. Tell gjerne rolig til 10
• Sjekk alltid at kamera virkelig er i opptak (Rødt lys for Record) og at det stopper opptak når du er ferdig med en scene. Ikke la kamera gå i opptak på alt og ingenting.
• Ta flere utsnitt og varier størrelsen av bildene / scenen. Nær, halv-nær og total
• Fra det ene bildet til det andre av samme scene, bør du bevege deg sideveis (f. eks. 30 grader)
• Om det er mye «action» / en «situasjon», kan du filme kontinuerlig og bevege deg samtidig.
• Still gjerne korte spørsmål i situasjonen for å lede historien den veien du vil den skal ta.
• Unngå å ta bilder mot store lyse flater /himmel som gjør forgrunnen / personer mørke i ansiktet.
• Husk: Om det bare er en retningsstyrt mikrofon på kamera, vil lyden tas opp i den retning kamera peker.
• Husk: Ha nok opptaksmedium og oppladede batterier hver dag.
• Der det er mye finkornet støv (Afrika og Island) bør du ha en plastpose over kamera under transport. Ha gjerne trykkluft tilgjengelig. Sjekk etter dritt på linsa, ofte.
Intervjuet:
• Sett knappen FOKUS til manuelt.
• Hvis du ser en indikasjon på avstand /fokus i søkeren, vri fokusringen til ca. 0,80 meter. På noen kamera er det ikke indikasjon i søkeren på antall meter. Her kan du måle/sette fokus manuelt på skoen din som tilsvarer ca. 80 cm avstand.
• Om det er stille der opptaket foregår vil mikrofonen stort sett greie å fange opp intervjuobjekt innenfor en meters avstand.
• Legg ansiktet til personer/ intervjuobjektet i den øvre tredjedelen av bildet.
• Legg aldri øynene til folk under midten (eller i midten) av bildet
• Pass på at intervjuobjektet stiller seg i lyset, eller at du går i en posisjon slik at lyset faller på vedkommende
• Gi intervjuobjektet rom / luft i blikkretningen. I praksis vil det si at du peker med kamera på objektets høyre øre.

Ingen kommentarer: